Trillingsmetingen via Frogwatch worden gedaan vanuit de context van een project. Een project komt vaak overeen met een opdracht van bijvoorbeeld een aannemer. Vaak is het zo dat er binnen een project op meerdere locaties gemeten moet worden. Wanneer er gemeten wordt, met welke instellingen en welke toetsing (norm, veiligheidsfactoren etc) hangt af van de specifieke situatie op die locaties.

Frogwatch Project Structuur

Om dit makkelijk te maken zijn projecten verder ingedeeld in clusters. Een cluster definieert de meetingstellingen voor één of meerdere meetpunten.
Meetpunten representeren een fysieke locatie waar gemeten moet worden; waar een Frogwatch Meter geplaatst moet worden. Alle meetpunten binnen een cluster meten op dezelfde tijden en met dezelfde instellingen.

De laatste stap is om een Frogwatch Meter in het meetpunt te plaatsen. Je kunt de meter in een meetpunt trouwens zonder problemen vervangen. De trillingsdata die verzameld wordt hoort namelijk bij het meetpunt, niet bij de meter. De data van verschillende meters wordt automatisch samengevoegd. Heel flexibel dus!