Case – een jaar met Frogwatch

Frogwatch werd ontwikkeld voor én door de Nederlandse adviesmarkt. In 2015 ontdekte adviesbureau Alcedo dat de ideale SBR-A, SBR-B, SBR-C trillingsmeter niet bestond. Ze tipten de robot-engineers van Jitter over het gat in de markt en hielpen hen met praktijkinformatie om de ultieme Nederlandse trillingsmeter te ontwikkelen. Na een intensieve samenwerking was Frogwatch eind 2018 een feit. In dit artikel blikken we terug op de maanden waarin Frogwatch actief door Alcedo in de praktijk werd getest.

De installatie van de meter

Gertie Spiegelenberg; directeur van Alcedo: “Jitter heeft er een beter product van gemaakt dan wij hadden durven dromen. Hij werkt heel eenvoudig. Je schroeft de meter tegen het object dat je wil meten. In het online dashboard maak je een project aan. Je geeft de uitvoerder of projectleider toegang tot het dashboard en kunt invoeren wie er wanneer gealarmeerd moet worden bij overschrijding van een norm. Voor elke sensor maak je een meetpunt aan waaraan je de sensor koppelt, zodat je in de toekomst eenvoudig sensors kunt wisselen en koppelen aan datzelfde meetpunt. In het dashboard worden de meetpunten geclusterd zodat je alle systemen met een simpel pop-down menu in één keer kunt instellen. Met tien minuutjes hangen je meters en zijn ze klaar om je data te verzamelen en versturen.”

Meettechnicus Thom

Meettechnicus Thom Hulsman van Alcedo met Frogwatch

Het verwerken van de output

Gertie: “Dagelijks krijgen de personen die je als ontvanger hebt ingesteld een keurig leesbare rapportage volgens jouw richtlijnen en vormvoorkeuren. In het overzichtelijke dashboard vind je het logboek met alle handelingen. Je ziet in één oogopslag welke systemen actief zijn en welke niet, of ze aan de netvoeding liggen of op een accu draaien, wat de capaciteit van de accu is en wat het bereik van de zendmodule is. Het dashboard is zodanig voorbereid dat ook de certificeringsinstantie de benodigde data voor de BRL5023-controle eruit kan halen. Onze opdrachtgevers waren heel enthousiast. Ze kunnen nu zelf de data bekijken en het geeft ook ons meer inzicht. We kunnen de data van verschillende systemen bijvoorbeeld heel eenvoudig over elkaar heen leggen, zodat we makkelijk verbanden kunnen leggen. Wij zijn er heel blij mee!”

Voor de hele markt

Nu het product volledig uitontwikkeld en uitvoerig getest is, is Frogwatch klaar voor de markt. Gertie: “Wij hebben enorm geprofiteerd van de kennis van Jitter en hebben inmiddels een groot aantal meetsystemen operationeel. Volgens afspraak is het nu aan Jitter om Frogwatch verder te vermarkten. Wij zijn feitelijk niets meer dan de initiators van de tool. Jitter heeft dus alle ruimte om het product continu te verbeteren naar veranderende wensen, normen en ideeën. En daar profiteren wij dan ook weer van. We vinden het dus alleen maar mooi dat de hele branche er nu van gaat profiteren!”